Ring nu og få et tilbud
6376 6106

Har du husket at søge energitilskud?

Har du husket at søge energitilskud når du skifter dine gamle vinduer ud?

Hvis du skal skifte vinduer på din gamle bolig kan du få både energitilskud og håndværkerfradrag. Faktisk er udskiftning af vinduer i toppen af listen af de 5 energirenoveringer der giver de største tilskud.

Det er blevet Danmark internationalt pålagt at reducere CO2 udledningen.

Dette gøres gradvist ved at omstille til vedvarende energi og ved at sænke energiforbruget. Energiselskaberne er derfor forpligtet til hvert år at indberette til energistyrelsen, hvor mange besparelser de har været med til at skabe.

Så hvorfor ikke udnytte den mulighed du får for tilskud til udskiftning af dine vinduer og samtidig få et sundere indeklima samt en langsigtet besparelse.

Se mere på:

http://sparenergi.dk/forbruger/boligen/tilskud-og-fradrag

Det er vigtigt at du husker at:

aftalen med energiselskabet skal underskrives inden du underskriver kontrakten med håndværkeren og før at materialerne købes og arbejdet påbegyndes.
du kun må få tilskud fra 1 selskab. Får du fra flere selskaber, skal du betale tilbage
du kan søge om tilskud til forskellige projekter og forskellige typer tilskud til samme bolig
Der er ikke et maximum på tilskudsbeløb pr. bolig
Hvis du har en godkendelse om tilskud, må du gerne udføre arbejdet selv, dette kræver dog at du har fået tilsagn fra et energiselskab og at du kan udarbejde den nødvendige dokumentation
Energitilskuddet er ikke skatte- eller momspligtigt